Lyrics

[LYRICS] Xiao Bing Chih – Addiction

Xiao Bing Chih - Addiction

毒藥 (Poison)
Language: Mandarin
Released: 2022
Lyrics: Xiao Bing Chih, Wei Zhang TWC
Composition: Xiao Bing Chih